O nas

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Sylwia Targońska-Kołodko

Adwokat  to nie tylko osoba, która powinna posiadać wiedzę na temat stale  zmieniających się przepisów prawa . To także osoba, która powinna  nieść wsparcie, zrozumienie  i pomoc osobom na  drodze, których pojawiają się różnego rodzaju problemy  wymagające rozwiązań prawnych. Dotychczasowe lata praktyki, czas spędzony  na salach sądowych oraz w rozmowach z Klientami pozwalają  mi lepiej rozwiązywać ich przeciwności życiowe. Sprawy rodzinne, którym najczęściej towarzyszą duże emocje (między innymi  sprawy o rozwód, o opiekę nad dziećmi kontakty z rodzicami oraz sprawy o alimenty) stanowią największy odsetek spraw jakie  powierzają mi Klienci.

Towarzyszę swoim  Klientom na każdym etapie postępowania. Indywidualnie podchodzę do każdej sprawy. Dokładna analiza  prowadzonych przeze mnie spraw pozwala na dokonanie rzetelnej oceny prowadzonej sprawy w zakresie realizacji interesów Klienta i możliwych rozstrzygnięć prawnych.  Informuję na bieżąco Klientów  o postępach w sprawie. Fakt, że mam osobistą satysfakcję pomagając moim Klientom, dodatkowo motywuje mnie  do aktywnej pracy. Wzajemna współpraca, wymiana doświadczeń z Adwokatami z którymi współpracuję – Adwokat Marzenną Białobrzewską oraz Adwokat Urszulą Dubieniecką-Kiszło w jeszcze większym stopniu pomaga mi pogłębiać doświadczenie zawodowe. 

Potrzebujesz porady?

Zajmujemy się sprawami z zakresu:

Dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi. Jest to zbiór norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe stosunki między małżonkami i krewnymi, a także stosunki wynikające z kurateli, opieki i przysposobienia.

Więcej informacji…

Gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.

Więcej informacji…

Specyficznymi sprawami z zakresu prawa cywilnego są również sprawy z zakresu prawa pracy. Charakterystyczną cechą prawa pracy jest oparty na podporządkowaniu pracownika względem pracodawcy stosunek pracy, Relacje między pracownikiem a pracodawcą mimo tego podporządkowania nie są częścią prawa publicznego, a prywatnego, bowiem zawarcie umowy o pracę wynika z wolnej woli obu stron.

Więcej informacji…

Prawo karne to zbiór przepisów, jasno definiujących czyny zabronione a także konsekwencje ich popełniania przez obywatela. Prawo karne charakteryzuje równość co oznacza, że wszyscy są wobec niego równi.

Więcej informacji…

Dziedzina prawa regulująca działalność gospodarczą. Zazwyczaj określenie to obejmuje prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne, często jednak bywa synonimem publicznego prawa gospodarczego.

Więcej informacji…

Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz obsługi prawnej?

Nasza kancelaria zajmuje się również obsługą przedsiębiorców, zarówno całościową, jak też pomocą doraźną. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!