Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Dziedzina prawa regulująca działalność gospodarczą. Zazwyczaj określenie to obejmuje prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne, często jednak bywa synonimem publicznego prawa gospodarczego.

Moja kancelaria zajmuje się reprezentacją klientów indywidualnych najczęściej będących konsumentami w sporach z przedsiębiorcami na przykład w sprawach o dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi czy roszczeń gwarancyjnych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?