Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi. Jest to zbiór norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe stosunki między małżonkami i krewnymi, a także stosunki wynikające z kurateli, opieki i przysposobienia. Głównym źródłem prawa rodzinnego i opiekuńczego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony w 1964 r., który od tego czasu był wielokrotnie nowelizowany.

Moja kancelaria oferuje pomoc m.in. w sprawach o:

  • alimenty, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
  • przysposobienie, o rozwiązanie przysposobienia,
  • rozwiązanie małżeństwa (rozwód), separację, o zniesienie separacji,
  • ustanowienie kuratora dla małoletniego,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • ustalenie nieistnienia małżeństwa,
  • ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
  • zaprzeczenie ojcostwa i zaprzeczenie macierzyństwa.
 
Mając na uwadze specyficzny i bardzo osobisty charakter spraw należących do działu prawa rodzinnego dbam o dyskrecję i komfort moich klientów.

Potrzebujesz pomocy prawnej?