Prawo cywilne

Prawo cywilne

Gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.

W klasycznym prawie cywilnym wyodrębnia się następujące działy:

 • część ogólną – regulujące zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego;
 • prawo rzeczowe – odnoszące się przede wszystkim do rzeczy;
 • prawo zobowiązań – zawierające normy prawa majątkowego o charakterze względnym;
 • prawo spadkowe – zawierające normy prawa dotyczące przejścia praw majątkowych po zmarłym na inne podmioty prawa;
 • prawo rodzinne – normujące stosunki prawnorodzinne i majątkowe wewnątrz rodziny.
 
Moja kancelaria zajmuje się m.in. sprawami:
 • z zakresu prawa spadkowego,
 • z zakresu prawa własności, współwłasności w tym nabycie, zniesienie , naruszenia posiadania, prawo służebności
 • z zakresu prawa rękojmi i gwarancji
 • z zakresu prawa dot. umów w tym:
  • sprzedaży,
  • najmu,
  • dzierżawy,
  • o dzieło,
  • robót budowlanych,
  • pożyczki
  • oraz innych,
 • z zakresu ochrony konkurencji oraz w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową,
 • o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 
 • z zakresu regulacji energetyki,
 • z zakresu telekomunikacji,
 • z zakresu transportu kolejowego,
 • z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego.

Potrzebujesz pomocy prawnej?