Prawo pracy

Prawo pracy

Specyficznymi sprawami z zakresu prawa cywilnego są również sprawy z zakresu prawa pracy. Charakterystyczną cechą prawa pracy jest oparty na podporządkowaniu pracownika względem pracodawcy stosunek pracy, Relacje między pracownikiem a pracodawcą mimo tego podporządkowania nie są częścią prawa publicznego, a prywatnego, bowiem zawarcie umowy o pracę wynika z wolnej woli obu stron.

Moja kancelaria oferuje pomoc m.in. w sprawach:

  • o zapłatę zaległego wynagrodzenia,
  • odwołania od bezpodstawnego wypowiedzenia umowy o pracę albo tzw. zwolnienia dyscyplinarnego
  • o odszkodowanie za mobbing,
  • z zakresu dyskryminacji w zatrudnieniu,
  • o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?