Nasz zespół

Adwokat Sylwia Tagońska-Kołodko

Jestem absolwentką studiów prawniczych w Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2004 r. należę do członków Izby Adwokackiej w Białymstoku. Zawód adwokata wykonuję od 2008 r.

Ukończyłam certyfikowane szkolenie dla mediatorów, posiadam uprawnienia mediatora i jestem członkiem Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackie. Stale ponosząc swoje kwalifikacje i jakość świadczonej pomocy prawnej uczestniczę w licznych szkoleniach z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa, nowelizacji oraz umiejętności zawodowych.

Moja Kancelaria udziela pomocy prawnej poprzez profesjonalne poradnictwo prawne, sporządzanie pism, przeprowadzanie negocjacji i mediacji, jak również reprezentowanie przed sądami i innymi organami administracyjnymi.

W swojej pracy stawiam na profesjonalne i życzliwe podejście do Klientów. Powierzone mi sprawy prowadzę z zachowaniem standardów wynikających z kodeksy etyki zawodowej i z zachowaniem tajemnicy adwokackiej. Utrzymuję bieżący kontakt z Klientami i informuję o przebiegu spraw.

Reprezentuję interesy moich Klientów i prowadzę sprawy sądowe na terytorium całego kraju, głównym obszarem praktyki jest obszar Białegostoku i województwa podlaskiego. W swojej praktyce prowadzę i pomagam rozwiązywać spory klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców.

Prywatnie miłośniczka sportu i członek ,,Nadaktywnych’’, pasjonatka podróży i dobrego kina.

Aplikanci:

Olga Skorulska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego UwB. Praktykę prawniczą rozpoczęła jeszcze w trakcie studiów, udzielając porad jako wolontariusz w Studenckiej Poradni Prawnej. Od 2019 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku.