Stała obsługa

Stała obsługa

Wychodząc naprzeciw potrzebom podmiotów profesjonalnych, moja kancelaria oferuje stałą obsługę prawną dla przedsiębiorców, którzy w związku z prowadzoną działalnością zmuszeni są regularnie korzystać z usług prawników.

Zaletą zdecydowania się na powierzenie prowadzenia spraw mojej kancelarii będzie niewątpliwie bardziej efektywne niż zlecanie poszczególnych czynności różnym podmiotom. Po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną i prawną będę w stanie jak najlepiej reprezentować działalność moich klientów. W związku z wyspecjalizowaniem mojej kancelarii w sprawach z zakresu prawa gospodarczego z perspektywy klienta zauważyć należy, że koszty współpracy prowadzonej w ramach stałej obsługi prawnej z reguły są niższe w stosunku do spraw prowadzonych incydentalnie.

Moja kancelaria świadczy pomoc m.in.:

 • porady prawne dotyczące działalności przedsiębiorcy,
 • opiniowanie umów,
 • przygotowywanie umów, regulaminów i statutów,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • reprezentację Przedsiębiorców w kontaktach z dłużnikami, organami administracji publicznej, sądami i organami egzekucyjnymi,
 • sporządzanie różnego rodzaju pism m. in. do instytucji publicznych, organów administracji, sądów,
 • pomoc przy windykacji wierzytelności,
 • pomoc w sprawach pracowniczych,
 • zakładanie i rejestrację spółek,
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek,
 • przekształcenie i podział spółek,
 • rejestrowanie zmian w KRS,
 • zmiany w zakresie umów i statutów spółek.

Potrzebujesz pomocy prawnej?