Pomoc doraźna

Pomoc doraźna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów prowadzących profesjonalną działalność gospodarczą moja kancelaria oferuje doraźną pomoc we wszelkich sprawach z zakresu prawa dotyczącego przedsiębiorców w tym m.in.:

 • porady prawne dotyczące działalności przedsiębiorcy,
 • opiniowanie umów,
 • przygotowywanie umów, regulaminów i statutów,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • reprezentację Przedsiębiorców w kontaktach z dłużnikami, organami administracji publicznej, sądami i organami egzekucyjnymi,
 • sporządzanie różnego rodzaju pism m. in. do instytucji publicznych, organów administracji, sądów,
 • pomoc przy windykacji wierzytelności,
 • pomoc w sprawach pracowniczych,
 • zakładanie i rejestrację spółek,
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek,
 • przekształcenie i podział spółek,
 • rejestrowanie zmian w KRS,
 • zmiany w zakresie umów i statutów spółek.

Potrzebujesz pomocy prawnej?